FERRERO TÜRKİYE KULLANIM ŞARTLARI

Son Güncelleme :13 Ağustos 2013

Ferrero Türkiye olarak www.kinder.com.tr ve bahsi geçen web sitesi aracılığıyla erişilebilen mikro sitelerin (toplu halde "Siteler") içeriğinin sahibi ve operatörüyüz. Ferrero Türkiye'nin, Ferrero Group bünyesindeki sair şirketlerce işletilen diğer web sitelerinden sorumlu olmadığı bilgisini dikkatinize sunuyoruz. Kullanım Şartlarının Kabulü sitelere ulaşımınız ve Siteleri kullanımınız, aşağıdaki kullanım şartlarına tabidir. Sitelere erişim sağlayarak veya Siteleri kullanarak, işbu Kullanım Şartlarını, işbu Kullanım Şartlarınca kısıtlanmayı ve tüm uygulanabilir kanunlara uyum sağlamayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. İşbu Kullanım Şartlarını kabul etmemeniz halinde, s Siteleri kullanamayabilirsiniz. Ferrero, bu ilanı güncellemek suretiyle işbu Kullanım Şartlarını herhangi bir zaman dahilinde tarafınıza ayrıca bir bildirim yapılmaksızın tashih edebilmektedir. Bu tür tashih işlemleri, yürürlük tarihi itibariyle tarafınız için bağlayıcı niteliktedir ve dolayısıyla; bağlayıcı nitelikteki Kullanım Şartlarını gözden geçirme amacıyla belirli aralıklarla bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekmektedir. Buna ek olarak; Siteler dahilindeki belirli unsurlar, birtakım özellik veya teklifleri (örn: çekiliş) düzenleyen ek şartlar içerebilmektedir. İşbu Kullanım Şartları ve Program Şartlarının herhangi bir şartı, koşulu veya bilgileriyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, işbu Kullanım Şartları öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır.

İçerik ve Fikri Mülkiyet Hakkı Sahipliği; İçeriğin Şartlı Kullanımı

Site dahilindeki sanat eserleri, grafikler, fotoğraflar, metinler, ses ve görüntü klipleri, marka hakları ve logolar da dahil her türlü eserin ve diğer materyallerin (toplu halde "İçerik") mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı ve/veya telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları bu unsurlarla kısıtlı olmaksızın, Ferrero ve/veya iştiraklerine aittir. Siteyi yalnızca şahsi veya ticari olmayan yalnızca eğlence unsuru teşkil eden amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve Siteye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ferrero'nun ve/veya bu tür İçeriğin sahiplerinin yazılı ön izni olmaksızın, kamusal ve ticari amaçlar da dahil olmak üzere, İçeriği kopyalamanıza, çoğaltmanıza, yeniden kullanmanıza, yeniden aktarmanıza, uyarlamanıza, yayımlamanıza, tesis etmenize, ilan etmenize, yüklemenize, dağıtmanıza, tadil etmenize, işlemenize, yayınlamanıza veya İçeriğin türevlerini oluşturmanıza ve bu şekilde diğer faaliyetlerinize hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Bu maddeye aykırı davranmanız halinde gerek Ferrero ve grup şirketlerinin gerekse de üçüncü kişilerin zararlarından münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu Kullanım Şartları dahilinde tahsis edilmeyen tüm haklar, bilhassa Ferrero tarafından saklı tutulmaktadır.

Sitelerde görünen tüm markalar, ticari isimler, logolar ve bağlantılı tüm ürünler, tasarım ibareler ve sloganlar, bu belgede aksi belirtilmediği müddetçe (tescilli veya tescilsiz olarak) Ferrero'nun, iştiraklerinin ve/veya lisans veren şahısların marka hakkı veya hizmet ibareleridir. Ferrero, iştirakleri ve lisans veren şahıslar, Siteler bünyesindeki tüm içerikle ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını bilhassa saklı tutar. Site dahilindeki İçeriklerle bağlantılı hiçbir lisans veya kullanım hakkı tarafınıza verilmemektedir. Ferrero, iştirakleri veya lisans veren şahıslar, tamamen kendi takdirlerine dayalı olarak, cezai yaptırım da dahil olmak üzere ilgili kanunlar uyarınca diğer haklarını kullanacaklardır.

Kullanıcı Davranışı / Kullanım Politikası

Siteler, sizlere, diğer şahıslarla etkileşime geçme ve düşünceler, bilgiler ve materyaller kullanma olasılığı tanımaktadır. Ferrero, tüm kullanıcılarının diğer şahıslara karşı saygılı olmalı ve bu süreçte kişisel hakların ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınmalıdır aksi halde bundan doğacak her türlü zaradan münhasıran tarafınız sorumlu olacaktır. Bir kullanıcı tarafından Sitelerde yer alan Kullanım Politikasının ihlali veya kabul görmeyen bir kullanım gerçekleştirilmesini fark etmeniz halinde, 13. Kısım'da listelenen seçeneklerden birini kullanarak tarafımızla iletişime geçmeli ve bu tür etkinlikleri bildirmelisiniz.

Ferrero ürünleri ve hizmetlerine yönelik yaratıcı fikirler, öneriler ve geri bildirim / bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tarafınızca Sitelerde ilan ettiğiniz, Sitelerde yayınladığınız, Sitelere ibraz ettiğiniz veya başka kullanıcılara ilettiğiniz içerik, bilgi ve diğer tüm materyallerden ("Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik") kullanıcı sıfatıyla tarafınız sorumludur. Gerek tarafınızın gerekse de diğer Kullanıcılar tarafından oluşturulan İçeriklere ilişkin olarak Ferrero'nun hiç bir sorumluluk kabul etmediğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Aşağıda listelenmiş fakat bununla sınırlı olmayan yasaklı nitelikteki Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikler aşağıda yer almaktadır:

 • Hakaret edici unsur bulunduran, kötüleyici, edebe aykırı, küfürlü, lekeleyici, tahrik edici, pornografik, kaba, saldırgan;
 • (Sitede yayınlamak için sahibinden yazılı izninizin bulunmadığı müzik, video, fotoğraf veya diğer materyaller gibi) Başka bir tarafın fikri mülkiyet hakkına tecavüz eden veya bu hakları ihlal edici nitelikteki;
 • Başka bir tarafın alenilik veya gizlilik hakkını ihlal edici;
 • Tehditkar veya rahatsız edici ya da herhangi bir grup veya bireye yönelik her türden zorbalık, ırkçılık, bağnazlık, nefret veya fiziksel zararı teşvik edici;
 • Gerçeği yansıtmayan, yanlış veya yanlış yönlendirici nitelikteki;
 • Yasadışı olan veya yasadışı faaliyetleri teşvik edici;
 • Başka bir şahsın telif hakkı bulunan çalışmasını veya çalışmaya yönelik link'lerini yasadışı veya yetkisiz şekilde kopyalamaya teşvik edici veya herhangi bir güvenlik önlemini alt edebilen;
 • "gizli" ya da alenen küfür unsuru içeren;
 • Herhangi bir bilgisayar yazılımını, donanımını veya telekomünikasyon ekipmanını engelleme, bu unsurları yok etme ve kısıtlama amacıyla tasarlanan yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren;
 • veya reklam, tanıtıcı materyal "çöp mail", "spam", "zincirleme mektup", "piramit şeması" veya teşvik edici nitelikte diğer unsurlar bulunduran

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriklere Sitelerde yer vermeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı ve bunları diğer kullanıcılara aktarmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Ferrero, tarafınızın veya başka şahısların Sitelere gönderdiği veya Sitelerde ilan ettiği İçerik ve materyalleri gözden geçirme, düzenleme, silme gibi işlemler uygulayabilecek olup; Ferrero'nun bunları yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Siteleri kullanarak, birtakım kaynaklardan gelen İçerik ve materyallerle karşılaşacağınızı ve Ferrero'nun bu tür içerik ve materyallerin doğruluğu, uygunluğu, kullanışlılığı, güvenliği ve bu unsurlara yönelik fikri mülkiyet hakkıyla ilgili olarak bir araştırma yapmadığını ve hiç bir şekilde sorumlu bulunmadığını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Siteler dahilindeki İçeriği kataloğa dahil etmek, çoğaltmak, saklamak veya dağıtmak amacıyla örümcek, robot, veri madenciliği teknikleri veya diğer otomatik cihazlar ya da programlar kullanmamalısınız. Buna ilaveten; Siteleri kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanma veya Kullanım Şartları dahilinde tarafınıza verilen sınırlı yetki veya erişimi aşma amacıyla otomatik yöntemler kullanmamalısınız. Sitelerin kullanımını veya Sitelere ulaşımı herhangi üçüncü bir tarafa satamazsınız. Bu gibi durumlarda, gerek Ferrero'nun gerekse de üçüncü kişilerin maruz kalacağı her türlü zararı tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.

18 yaşından küçük kullanıcıların siteyi kullanmaları halinde veli ya da vasilerinin izninin bulunduğu kabul edilmektedir.

Gönderdiğiniz, Duyurduğunuz, İbraz Ettiğiniz veya İlettiğiniz Materyalin Mülkiyeti; İbraz Edilenler

Ferrero, belirli zamanlarda, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği bir Sitelere göndermenizi, ilan etmenizi veya iletmenizi isteyebilmekte ya da bunu size bir bildirimde bulunmadan üçüncü kişilere iletebilmektedir. Gönderdiğiniz, ilan ettiğiniz, ibraz ettiğiniz veya ilettiğiniz Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin gizlilik teşkil etmediğini kabul etmektesiniz. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikler, Ferrero'ya iletilmelerinin akabinde, derhal Ferrero'nun mülkü olur ve İçerikle ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatler münhasıran Ferrero'ya ait olur. Ferrero ve iştirakleri, buna ilaveten, herhangi bir kısıtlama olmamak kaydıyla; TARAFINIZA KARŞI HERHANGİ BİR TAZMİNAT, YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK ALMAKSIZIN, ürünleri geliştirme, üçüncü kişilere ifşa etme, imal etme, reklamını yapma, tanıtımını yapma ve pazarlama gibi amaçlar da dahil olup, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği (herhangi üçüncü bir tarafın haklarına tabi olarak) herhangi bir amaç için kullanmakta serbest olur ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin tamamını veya bir kısmını çoğaltmaya, herhangi bir ortamda ifşa etmeye, iletmeye, yayınlamaya, işlemeye, yayımlamaya veya duyurmaya ya da düzenlemeye, tadil etmeye veya silmeye hak kazanır. Ferrero, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin ifşa edilmesinden veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikteki herhangi bir benzerlikten veya bu unsurların Ferrero tarafından gelecekte kullanılması veya faaliyetlerine dahil edilmesinden sorumlu değildir.

Diğer Sitelere Verilen Link'ler

Siteler, tarafımıza ait olmayan, tarafımızca işletilmeyen veya korunmayan başka web sitelerine yönelik link'ler içerebilmektedir. Sitelerden ayrılırken, ziyaret ettiğiniz her bir sitenin şart ve koşulları ile gizlilik politikasını okumayı ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda, (e-mail vasıtasıyla link'i verilenler de dahil olmak üzere) Sitelerimizden birisi olarak görünen veya bu yönde bir iddiası bulunan herhangi bir web sitesinin kendi kullanım ve gizlilik şartlarının tarafınızca ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Siteler üzerinde ortaya çıkan linklere karşın; bu web siteleri, içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikalarını kontrol etmiyor, önermiyor, tasdik etmiyoruz, buna ilaveten bu link'lerle herhangi bir bağlantımız bulunmamaktadır. Herhangi üçüncü bir tarafın sitesini görüntüleyerek risk alıyorsunuz. Anılan web sitelerinden kaynaklı zararlarınızdan Ferrero'nun ya da grup şirketlerimizin hiç bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz. Belirli web sitelerinden materyal indirmek, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme veya bilgisayar sisteminize virüs bulaşmasına sebep olabilmektedir.

Promosyonlar ve Teklifler

Belirli zamanlarda Siteler üzerinde Promosyonlar (örn; yarışma, çekiliş, anında kazan oyunu, vb.) veya teklifler sunabiliriz ("Promosyon"). Siteler dahilinde sunulan herhangi bir Promosyona Ferrero tarafından son verildiğinde, Promosyon, yasaklandığında veya bu tür Promosyonla bağlantılı herhangi bir yasal kuralın ilan edilmesi durumunda Promosyon geçersiz sayılır ve/veya Promosyon'a son verilir. Her Promosyonun, işbu Kullanım Şartlarına ilaveten kendi kural ve şartları olacaktır. Promosyonlara katılım, bu tür kural ve şartları kabul etmenizi gerektirmektedir. Promosyon kuralları Ferrero tarafından tek taraflı değiştirilebilir.

Gizlilik

Bireysel olarak tanımlanabilen bilgileriniz, bizler için önem teşkil etmektedir ve Sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikamıza tabiidir. Ne tür bilgileri topladığımız ve bu bilgileri ne tür yollar toplayıp, kullandığımız, ifşa ettiğimiz veya yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Sitelerimizi kullanımınızdaki kuralları belirleyen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

Teminatların Reddi / Sorumlulukların İhracı

SİTELERİ KULLANARAK RİSK ALMIŞ BULUNUYORSUNUZ. SİTELER VE SİTELER ARACILIĞIYLA MEVCUT KILINAN TÜM YAZILIMLAR, HİZMETLER, İÇERİK VE KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ İÇERİK; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME, MÜLKİYET HAKKI VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ETMENLER GEREK ZIMNI GEREKSE DE ALENİ OLARAK FERRERO TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR VE SİZE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. SİTELERİ, YAZILIMLARI, HİZMETLERİ, İÇERİĞİ VEYA KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİĞİ KULLANIMINIZIN HERHANGİ ÜÇÜNCÜ BİR TARAFIN HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNE YA DA ETMEYECEĞİNE DAİR; SİTELERİN VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN YA DA SİTELER ARACILIĞIYLA ULAŞILAN İÇERİĞİN TAMAMEN GÜVENLİ, KESİNTİSİZ, HATASIZ VEYA SORUNLARININ DÜZELTİLMİŞ OLMASI VEYA BİR SİTEYE ULAŞIMI MEVCUT KILAN SİTE VEYA SUNUCUNUN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER BARINDIRMADIĞI HUSUSLARI KONUSUNDA FERRERO HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. İÇERİK VE İÇERİK DAHİLİNDE MEVCUT OLAN HERHANGİ BİR BEYAN, HATA VEYA EKSİKLİK DE DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SİTE KULLANIMI, (HERHANGİ ÜÇÜNCÜ BİR TARAFIN HAKKINI İHLAL EDEN UNSURLAR DA DAHİL OLUP, BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN İÇERİK, DİĞER WEB SİTELERİ, BUNLARIN YAPILARI VEYA İÇERİKLERİNE YÖNELİK BAĞLANTILAR VEYA SİTE İLE İLGİLİ DİĞER TÜM UNSURLAR VE SİTEYİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ HALLERDE HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ. FERRERO, HİÇBİR DURUMDA, HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME YA DA BU GİBİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI SEBEPLERLE AVUKATLIK ÜCRETİ VE MASRAFLARI, KAYBEDİLEN KAR, KAYIP VERİLER, KAYBEDİLEN FIRSATLAR, KARŞILAMA BEDELLERİ, ŞAHSİ HASAR GÖRME VE BÖYLE ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN (ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLUP OLMAMALARINA BAKILMAKSIZIN), HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTELER İLE İLGİLİ MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZLE BAĞLANTILI OLARAK TEK ÇÖZÜMÜNÜZ, SİTELERİN KULLANIMINA SON VERMEK OLACAKTIR.

Tazminat

Bu Siteleri kullanarak; işbu Kullanım Şartlarından kaynaklanan her tülü zararda Ferrero'yu, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, ana şirketi, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, iş ortaklarını, web sitesi geliştiricisini, temsilcilerini, danışmanlarını ve vekillerini (toplu olarak "Serbest Taraflar") (i) Kullanım Şartlarından herhangi birine aykırılıktan kaynaklanan, (ii) (telif hakları, marka, ticari sır veya üçüncü bir tarafın diğer fikri mülkiyet hakkı, kamusallık hakkı, gizlilik hakkının ihlali veya hakaret de dahil olup, bu unsurlarla sınırlı olmamak üzere) Abone veya Kullanıcı gibi üçüncü kişilerce veya tarafınızca oluşturulan İçerik ile ilgili olarak (iii) (iddianın, üçüncü bir tarafın hakkının Ferrero tarafından oluşturulan materyallerce ihlal edildiği hususuna dayanması halleri hariç olmak üzere) Siteler aracılığıyla veya Siteler üzerinde yapacağınız herhangi bir İçerik veya özellik kullanımı üzerinde yapacağınız herhangi bir ihlal, (iv) Ferrero ya da üçüncü bir tarafla ilgili olarak uygulanabilir hukuk, anlaşma veya şartların ihlal edilmesi veya (v) Siteler ile ilgili veya Sitelere ulaşım ve kullanımınızla bağlantılı ihlal durumlarından kaynaklanan (makul avukatlık ücreti ve masrafları da dahil olup, bununla sınırlı kalmamak üzere) tüm iddia, zarar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, masraf veya borç ya da harcamalara karşı savunmayı, bu gibi zararların ortaya çıkması halinde bu kişilerin zararlarını tazmin etmeyi ve mağdur durumda bırakmamayı; anılan durumlarla ilgili olarak üçüncü kişilerce Ferero'ya herhangi bir talepte bulunulması halinde Ferrero ile işbirliği içerisinde olacağınızı ve her türlü talepten Ferrero'yu mahsun kılacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Her halükarda, Ferrero olarak, ilgili yasal ya da idari süreçte tamamen kendi takdirine bağlı olarak münhasıran kendi adına ve gerekli görmesi halinde sizin hesabınıza yürütme ve savunma yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Siteler ve/veya işbu Kullanım Şartları ile ilgili tüm hususlar, anlaşmazlık veya hukuk kaidelerinin seçimine yönelik hiçbir durum teşkil etmeksizin, Türk hukukuna tabidir. Site ve/veya işbu Kullanım Şartları ile ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Siteler dahilindeki İçerik veya Materyallerin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki kullanıma yönelik olarak uygunluk teşkil ettiğini temin veya ima etmemekteyiz. Sitelerimize dünyanın her bölgesinden ulaşılabiliyor olsa da, bahsi geçen veya Sitelerimizde mevcut olan İçerik, tüm coğrafik bölgelerdeki bütün şahıslar için ulaşılabilir vaziyette olmayabilmektedir. Buna ilaveten; Sitelerde mevcut kılınan çekiliş, içerik veya benzer promosyonların uygulanabildiği hallerde, herkes bu unsurlara katılma veya bu unsurlar üzerinden kazanım veya ödül elde edemeyebilmektedir. Herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak Sitede belirtilen bilgilerin, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti dahilinde geçerli olduğu kabul edilmelidir. Sitelerimizi ve/veya herhangi bir şahıs, coğrafi bölge veya yetki sınırı bünyesindeki hizmeti herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın tamamen kendi takdirimizde olmak üzere kısıtlama hakkını saklı tutmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti dışında bir bölgede bulunuyorsanız, uygulanabilir nitelikteki tüm yerel kanunlara uyum göstermekle yükümlü durumdasınız.

Bölünebilirlik

İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün herhangi bir hukuk kaidesi veya kamu politikası nedeniyle dondurulması, geçersiz, yasadışı veya yürürlüğe koyulamaz şeklinde beyan edilmesi halinde; bu tür hükümler, geçersiz ve yürürlüğe koyulamaz seviyesi çerçevesinde bölünür ve geriye kalan hükümler, tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam eder.

Feragat; Yasal Haklar

Herhangi bir hakkın, tarafımızca kısmen veya tamamen yerine getirilememesi veya Kullanım Şarlarında meydana gelen ihlallerin tümü veya bir kısmından feragat etmeniz gibi hususlar, bu tür hakların tarafımızca uygulanması veya Kullanım Şartlarının tüm veya bir kısım hükümlerinin uygulanmasından feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. İşbu Kullanım Şartları bünyesindeki hak ve yasal haklarımız kümülatif olmakla beraber, bu tür hak ve yasal haklardan istifade edilmesi durumları, diğer hak ve yasal hakları kullanmamıza bir engel teşkil etmemektedir.

İletişim bilgileri

Siteler veya Kullanım Şartlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağıdaki adreste mevcut olan online formumuzu kullanmak suretiyle bizimle irtibat kurabilirsiniz:

FERRERO TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: : 13 Ağustos 2013

Ferrero Türkiye olarak www.kinder.com.tr ve bahsi geçen web sitesi aracılığıyla erişilebilen mikro sitelerin (toplu halde "Siteler") içeriğinin sahibi ve operatörüyüz.

İşbu gizlilik politikası, Siteler aracılığıyla bilgi elde etme ve bu bilgileri kullanma işlemlerimize ilişkin gizlilik politikasını içermektedir. İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca Siteler aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerli olup, Facebook, Twitter, YouTube ve/veya diğer üçüncü taraf ve sosyal medya web sitelerinin de dahil olduğu; fakat bunlarla sınırlı olmayan unsurların yanı sıra sair kaynaklardan elde edilen bilgiler için geçerlilik teşkil etmemektedir. Ferrero'nun (*), Ferrero Group bünyesindeki diğer Ferrero şirketlerince yürütülen diğer web siteleriyle ilgili sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayınız. Siteleri kullanarak, işbu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Gizlilik Politikasının herhangi bir şartını kabul etmemeniz durumunda, lütfen Siteleri kullanmayınız ve/veya tarafımıza Kişisel Bilgi ibraz etmeyiniz.

Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgilerin Elde Edilmesi

Gönüllü olarak ibraz ettiğiniz zaman, Site aracılığıyla tarafınız hakkındaki kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri elde edip, saklayabilmekteyiz (örn; yaşınız, adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, ekran adınız ve/veya finansal bilgileriniz gibi faktörler vasıtasıyla sizi bir şekilde tanımlayabilen bilgiler) ("KB"). Ferrero, gönüllü olarak tarafımıza ibraz etmediğiniz müddetçe, Siteye olan ziyaretlerinizden KB elde etmeyecek ve Sitelerdeki etkinliklere katılım için gerekli olandan daha fazla bilgi ibraz etmeniz yönünde bir zorunluluk getirmeyecektir.

Kişisel Olmayan Bilgilerin Elde Edilmesi (çerezler)

Bir siteye bağlandığınız zaman, "çerez" teknolojisi ve IP adresi kullanılması vasıtasıyla elde edilebilen ve saklanabilen herhangi bir kişisel (KB olmayan) bilgiyi tanımlamayan veya kişisel bilgi olarak tanımlanamayan bilgiler mevcuttur. KB, bu süreç dahilinde elde edilemez. KB olmayan unsurlar; IP host adresinizi, internet tarayıcınızın türünü, kişisel bilgisayar ayarlarını ve sayfa ziyaretlerinin sayısını, süresini ve özelliğinin de dahil olduğu; fakat bunlarla kısıtlı olmayan faktörleri içerebilmektedir. Bu bilgi; ziyaretçilerimizin ilgisini çekmek için Sitemizi güncellememize yardımcı olmakla beraber, "ziyaretçilerin ilgisine göre oluşturulmuş" içerik barındırmaktadır. Çerezleri devre dışı bırakması için bilgisayarınızın ayarlarını düzenleyebilir veya çerezler gönderilmeye başladığı anda sizi uyarması için ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda, Siteyi ve Site üzerindeki birtakım özellikleri ziyaretinizi en iyi seviyede tutamayabiliriz.

KB'nizin kullanımı

KB'nizi Siteye ibraz ettiğiniz zaman, işbu Gizlilik Politikasının şartları uyarınca KB'nizin toplanma amaçları çerçevesinde, bu unsurların kullanım amaçlarını kısıtlayacağız. Bu belgede bahsedilen vaziyetler haricinde, KB'nizle ilgili hiçbir unsuru, özel rızanız olmaksızın üçüncü taraflara tedarik etmeyeceğiz.

KB'nizin kısıtlı kullanım amaçlarına aşağıdaki durumlar örnek teşkil edebilir:

 • Sorularınıza, yorumlarınıza ve taleplerinizi cevaplamak; Site bünyesindeki belirli alan ve özelliklere erişiminizi sağlamak ve Site üzerindeki faaliyetlerinizle ilgili olarak tarafınızla irtibat kurmak.
 • Şüpheli sahtekarlık, taciz, fiziksel tehditler veya herhangi bir kanun, kural, yönetmelik, Site politikaları veya üçüncü tarafların haklarının ihlalini veya uygunsuz olarak nitelendirdiğimiz herhangi bir şüpheli eylemi soruşturmak.
 • Sitede sunulan alışveriş veya ticari hizmetlerle bağlantılı olarak tarafımıza ibraz ettiğiniz finansal bilgiler (kredi kartı, banka hesap numaraları gibi) çerçevesinde, siparişinizi yerine getirme amacıyla ibraz ettiğiniz finansal bilgileri kullanmak.
 • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriği ve reklam unsurlarını geliştirme, sunma ve iyileştirme bağlamında yardım etmek.
 • Siteyle bağlantılı olarak tarafımızın adına Siteyi oluşturma, üretme, temin etme ve sürdürme hususlarında (Sitenin yönetimi, promosyonların veya Site üzerindeki diğer özelliklerin yönetimi, pazarlama, veri analizi ve müşteri hizmetleri gibi) işlev gösteren ana şirketimiz, bağlı şirketlerimiz, iştiraklerimiz ve tanıtıcı ortaklarımızla paylaşımda bulunmak. Bu tür bilgileri paylaşmak için KB'nizi aşağıda bahsi geçen yetki bölgesi dışında bir bölgeye aktarmamız gerekebilmektedir ve işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle, bu aktarımı kabul etmiş bulunuyorsunuz. KB'nin bu taraflarca başka amaçlar doğrultusunda kullanılmasına veya ifşa edilmesine izin verilmemektedir.
 • Siteyle bağlantılı olarak tarafımızın adına işlev göstermeleri amacıyla istihdam ettiğimiz üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşım gerçekleştirmek (bu işlevler; sipariş tamamlama, paketlerin teslimi, posta ve e-mail gönderimi, tekrar eden bilgileri müşteri listesinden çıkarmak, veri analizi ve pazarlama desteği sağlamak, kredi kartı ödemelerinin işlenmesi ve müşteri hizmetleri sağlama gibi unsurları da içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir). Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, işlevlerini yerine getirmek için gerekli olan KB'ye erişim hakkına sahiptir ve bu işlevleri yerine getirmek amacıyla KB'yi elde edebilmekte ve saklayabilmektedirler; fakat bu unsurları sair amaçlar doğrultusunda kullanmak için yetkileri bulunmamaktadır. İşbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle, bu paragrafta belirtilen kullanıma onay vermiş bulunuyorsunuz
 • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve müşteri iletişimimizi iyileştirmek için gerekli olan denetleme, analiz ve araştırma gibi dahili amaçları gerçekleştirmek.
 • KB'niz elde edildiğinde ifşa edilen veya Sitenin belirli bir özelliğine uygulanabilen ek şart ve koşullarda belirtilen sair amaçların gerçekleştirilmek.
 • Kanun, yönetmelik veya mahkeme emriyle zorunlu kılınan ifşaatları yerine getirmek.
 • Yasal işlemlerle bağlantılı olan veya yasal hakların oluşturulması, savunulması ve kullanılmasına yönelik olarak gereklilik teşkil eden amaçları gerçekleştirmek.
 • Sitenin kullanıcıları veya genel kamunun sağlığı veya güvenliğini koruma veya ulusal güvenliğin menfaatlerinin söz konusu olduğu acil durumlarda kullanmak.

Kişisel Bilgilerinizin Yönetilmesi

Elde ettiğimiz ve kullandığımız KB üzerinde kesin kontrolünüz bulunmaktadır. Belirli KB'leri sağlamamayı daima tercih edebilirsiniz; fakat olması gereken KB'nizi bize sağlamadıkça site tarafından önerilen birtakım özellikle kullanamayacağınızı lütfen unutmayınız. Site tarafından elde edilen KB'nizin herhangi birisini doğrulamak, güncellemek veya düzeltmek istemeniz durumunda, online formumuzu kullanarak veya kinder.ferrero.tr@ferrero.com adresine posta göndermek suretiyle bizimle irtibata geçiniz.

Diğer Sitelere Verilen Link'ler

Site, tarafımıza ait olmayan, tarafımızca işletilmeyen veya korunmayan başka web sitelerine yönelik link'ler içerebilmektedir. Bir Siteden ayrılırken, ziyaret ettiğiniz her bir sitenin şart ve koşulları ile gizlilik politikasını okumayı ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda, (e-mail vasıtasıyla link'i verilenler de dahil olmak üzere) Sitelerimizden birisi olarak görünen veya bu yönde bir iddiası bulunan herhangi bir web sitesinin kendi kullanım ve gizlilik şartlarının tarafınızca ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Site üzerinde ortaya çıkan linklere karşın; bu web siteleri, içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikalarını kontrol etmiyor, önermiyor, tasdik etmiyoruz, buna ilaveten bu link'lerle herhangi bir bağlantımız bulunmamaktadır. Anılan web sitelerinden kaynaklı zararlarınızdan Ferrero'nun ya da grup şirketlerimizin hiç bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz. Belirli web sitelerinden materyal indirmek, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme veya bilgisayar sisteminize virüs bulaşmasına sebep olabilmektedir.

"TR de 13 yaş sınırı uygulaması şu an için söz konusu değildir. Bu sebeple kurumsal politikanıze bağlı olarak çıkartılması veya muhafaza edilmesi mümkündür.

Güvenlik Uygulamaları; Alıkoyma.

KB'nizin güvenliği, tarafımız için fazlasıyla önem teşkil etmektedir. Tahsil ettiğimiz bilgileri koruma amacıyla makul nitelikteki fiziksel, elektronik ve idari prosedürleri uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Fakat; İnternet'in doğal açık yapısı sebebiyle, sizin ve tarafımız arasındaki iletişim veya Sitede saklanan bilgilerin ya da sunucularımızın, hacker'lar gibi üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek olan yetkisiz erişimlere maruz kalmayacağı hususunu temin etmemekteyiz. Siteyi kullanımınız, risk aldığınızın bir göstergesi niteliğindedir. Buradan hareketle, Kanunlarca müsaade edilen ölçüde, (doğrudan, özel, dolaylı, sonuç itibarıyla tezahür eden veya (temel ihlal de dahil olmak üzere) mukaveleden doğan sorumluluk, (hafif ihmal de dahil olmak üzere) haksız fiil veya diğer unsurların tezahür etmesine bakılmaksızın oluşan cezai kayıp ya da diğer her türlü zararın dahil olduğu; fakat bunlarla sınırlı olmayan ve herhangi bir kayıp, yetkisiz erişim, yanlış kullanım veya Siteye ibraz ettiğiniz bilgiler üzerindeki herhangi bir değişiklik vb. sebebiyle maruz kalacağınız zararlar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemekteyiz. Daha uzun bir alıkoyma süresinin kanunca zorunlu kılınmadığı veya izin verilmediği durumlar haricinde, operasyonlarımızın yerine getirilmesi için gerekli ve bağlantılı nitelikte olan topladığımız bilgileri elde tutmaktayız.

Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Site ve/veya işbu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm hususlar ve anlaşmazlıklar Türk hukukuna tabidir. Site ve/veya işbu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm anlaşmazlıkların çözümünde Istanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Site dahilindeki İçerik veya Materyallerin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki kullanıma yönelik olarak uygunluk teşkil ettiğini temin veya ima etmemekteyiz. Ürünler veya hizmetlerle ilgili olarak Sitelerde belirtilen bilgiler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti dahilinde uygulanabilir nitelikte olup, bu ürün ve hizmetler tüm bölgelerde mevcut olmayabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dışında bir bölgede bulunuyorsanız, uygulanabilir nitelikteki tüm yerel kanunlara uymakla yükümlü durumdasınız.

Devir

Ferrero, hisselerinin, Sitelerin işletmesinin ya da KB'nizin yer aldığı faaliyetlerin br kısmı ya da tamamını üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda, Sitelerin kullanıcıları hakkında toplamış bulunduğumuz KB ve KB dışı unsurlar, onayınız olmaksızın veya tarafınıza bir bildirim yapılmaksızın bu teşebbüslere devredilebilmektedir. Aynı zamanda; tarafımızca veya tarafımıza yönelik olarak tezahür eden bir iflas veya yeniden yapılanma işlemi halinde bu tür bilgiler, tarafımızın mülkü olarak değerlendirilebilir üçüncü taraflara satılabilir ve devredilebilir.

Bölünebilirlik

İşbu Gizlilik Politikasının herhangi bir şart veya hükmünün herhangi bir hukuk kaidesi veya kamu politikası nedeniyle dondurulması, geçersiz, yasadışı veya yürürlüğe koyulamaz şeklinde beyan edilmesi halinde; bu tür hükümler, geçersiz ve yürürlüğe koyulamaz seviyesi çerçevesinde bölünür ve geriye kalan hükümler, tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam eder.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklik ve Güncellemeler.

Ferrero, tarafınıza herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Gizlilik Sözleşmesini herhangi bir zaman tadil edebilme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapılması halinde, anılan değişiklikler bu sayfada duyurulacak ve yapılan bu değişiklikler yürürlük tarihinde tarafınızca da kabul edilmiş sayılacaktır. Gizlilik Politikasının ilk sayfasında güncellenmiş yürürlük tarihi gösterilecek olan Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik veya güncellemeleri görmek amacıyla Siteyi belirli aralıklarla kontrol ediniz.

İletişim bilgileri

Siteler veya Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, kinder.ferrero.tr@ferrero.com adresine posta göndermek suretiyle veya online formumuzu kullanmak suretiyle bizimle irtibat kurabilirsiniz:

© 2012 Ferrero Türkiye. Tüm hakları saklıdır.